معرفی همایش

  اهداف همایش   تبیین دستاوردهای نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران تشریح آسیب‌ها، چالش‌ها و ترسیم راهکارهای برون‌رفت از آن بسترسازی اندیشه‌ای برای تدوین و اجرای مطلوب برنامه‌های توسعه شناسایی و تجلیل از مقام علمی خبرگان و نخبگان برنامه‌ریزی توسعه کشور   سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها   تدقیق در تعیین محورها و مسائل مبتلابه نظام برنامه‌ریزی کشور در قالب فراخوان علمی اهتمام به معیار کاربست‌پذیری یافته‌های پژوهشی در سفارش و گزینش مقالات برنامه‌ریزی جهت انجام پژوهش‌های هدفمند در موضوع همایش، ...

ادامه مطلب

اخبار واطلاعیه ها


حامیان و همکاران

پوستر همایش