معرفی همایش

 

اهداف همایش

 

  • تبیین دستاوردهای نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران
  • تشریح آسیب‌ها، چالش‌ها و ترسیم راهکارهای برون‌رفت از آن
  • بسترسازی اندیشه‌ای برای تدوین و اجرای مطلوب برنامه‌های توسعه
  • شناسایی و تجلیل از مقام علمی خبرگان و نخبگان برنامه‌ریزی توسعه کشور

 

سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها

 

  1. تدقیق در تعیین محورها و مسائل مبتلابه نظام برنامه‌ریزی کشور در قالب فراخوان علمی
  2. اهتمام به معیار کاربست‌پذیری یافته‌های پژوهشی در سفارش و گزینش مقالات
  3. برنامه‌ریزی جهت انجام پژوهش‌های هدفمند در موضوع همایش، پیش از برپایی آن
  4. به‌کارگیری شیوه‌های کم‌هزینه، کارآ و مؤثر در برگزاری همایش
  5. اهتمام به رویکردهای آینده‌نگر و روش‌های فراتحلیل

.