شورای سیاست‌گذاری

 

دکتر محمدباقر نوبخت
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور 
رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش

 

دکتر فرهاد دژپسند
رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری 
دبیر همایش

 دکتر آزموده اردلان
عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مشاور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور
عضو شورای سیاست گذاری
 دکتر عادل آذر
رییس دیوان محاسبات کشور
عضو شورای سیاست گذاری
 دکتر اربابی
معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه‌وبودجه کشور
عضو شورای سیاست گذاری

دکتر برداران شرکا
 صاحب‌نظر حوزه برنامه‌ریزی توسعه
عضو شورای سیاست گذاری

دکتر پارسا
رییس مرکز آمار ایران
عضو شورای سیاست گذاری

    

دکتر پورمحمدی
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه‌وبودجه سازمان برنامه‌وبودجه کشور
عضو شورای سیاست گذاری
دکتر غلامرضا تاجگردون
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
عضو شورای سیاست گذاری
دکتر کاظم جلالی
 رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
عضو شورای سیاست گذاری
دکتر رمضان‌پور نرگسی
معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه کشور
عضو شورای سیاست گذاری
مهندس شافعی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
عضو شورای سیاست گذاری
مهندس مسعود شفیعی
رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور
عضو شورای سیاست گذاری
مهندس صدرنوری
مشاور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور و رئیس حوزه ریاست
عضو شورای سیاست گذاری

دکتر صمیمی
رئیس شورای مشاورین و انجمن‌های تخصصی و صاحب‌نظران توسعه کشور
عضو شورای سیاست گذاری

دکتر عدل

معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه‌وبودجه کشور

عضو شورای سیاست گذاری

دکتر نمکی

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه‌وبودجه کشور

عضو شورای سیاست گذاری

دکتر نهاوندیان
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور
عضو شورای سیاست گذاری

دکتر مسعود نیلی

رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

عضو شورای سیاست گذاری
بایزید مردوخی
صاحب‌نظر حوزه برنامه‌ریزی
عضو شورای سیاست گذاری