اطلاعیه شماره 4 چارچوب تدوین مقالات اعلام شد


دبیرخانه همایش هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران، چارچوب نگارش اصل مقالات ارسالی را مشخص کرد. علاقه مندان می توانند برای اطلاع از نحوه تدوین مقالات به آدرس زیر مراجعه نمایند. 

چارچوب نگارش مقالات همایش هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران