اطلاعیه شماره 5 مهلت ارسال مقالات تمدید نمی شود


به آگاهی می‌رساند، براساس تقویم همایش «هفتاد سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران»، مصوب شورای سیاست‌گذاری، آخرین مهلت برای ارسال اصل مقالات، پایان شهریورماه 1397 تعیین شده است. از اینرو چنانچه تاکنون نسبت به تدوین و ارسال اصل مقاله خود اقدام نکرده‌اید، ترتیبی اتخاذ نمایید تا در مدت باقیمانده، اصل مقاله، مطابق چارچوب نگارش مقالات همایش، آماده‌سازی و صرفاً از طریق پنل کاربری، به دبیرخانه همایش ارسال گردد.

شایان ذکر است به مقالاتی که پس از اتمام مهلت، ارسال گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

دبیرخانه همایش هفتادسال برنامه ریزی توسعه